Voca Teens – zajęcia dla młodzieży w wieku 12-15 lat

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut. Grupy liczące maksymalnie 10 uczestników.

English? No problem!

Samodzielność językowa na poziomie średnio zaawansowanym

Zajęcia dla młodzieży we wczesnym wieku szkolnym. Nastawione są przede wszystkim na językowy progres gwarantujący sukces oraz rozwijanie świadomości w zakresie możliwości, jakie daje praktyczna znajomość języka angielskiego.

Kurs Voca Teens to program, który zapewnia:

  • sukcesy w szkole i na egzaminach wstępnych do szkół licealnych – gruntowne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
  • praktyczne posługiwanie się żywym, nowoczesnym językiem angielskim,
  • podstawę do kontynuacji nauki na poziomach egzaminacyjnych Cambridge Assessment English.

Dodatkowo na kursie Voca Teens oferujemy ponadprogramowe możliwości dla każdego kursanta: programy dla ambitnych, programy wyrównawcze i treningi egzaminacyjne.

angielski dla dzieci od 2 lat
Nauka angielskiego dla dzieci

Voca Teens: Edward’s League – kontynuacja programu Savvy Ed

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut. Grupy liczące maksymalnie 10 uczestników.

Angielski dla młodzieży

Program oparty na licencjonowanej metodzie nauczania Edward’s League

Edward’s League pozwala opanować zaawansowany i obszerny materiał bez nadmiernego wysiłku. Celem edukacji jest swoboda w komunikowaniu się i kontakt z prawdziwym angielskim, w życiowym, nie uproszczonym kontekście. Edward’s League przygotowuje uczniów do zdawania egzaminów Cambridge. Jest kontynuacją nauki po poziomie wczesnoszkolnego kursu Savvy Ed.

Poziomy nauczania wg metody Edward’s League:

  • Edward’s League 1 poziom A2/A2+
  • Edward’s League 2 poziom A2+/B1
  • Edward’s League 3 poziom B1/B1+

Rozpoczynając naukę, każdy kursant otrzymuje teczkę z zestawem ucznia oraz dostęp do aplikacji Homework Site. Zadbaliśmy też o to, by rodzice mieli możliwość obserwowania postępów dziecka.

Więcej o metodzie Edward’s League pod linkiem: https://edubears.pl/

Dla ucznia i dla rodzica

W rocznej cenie kursu zawarty jest podręcznik i zeszyt ćwiczeń oraz nowoczesne materiały audio do nauki.
W trakcie trwania kursu rodzice mają stały dostęp do e-dziennika, a także możliwość obserwacji zajęć na lekcjach pokazowych.

Koniec kursu i co dalej?

Na zakończenie kursu uczniowie otrzymują certyfikat wraz z oceną i opisem poziomu wg Rady Europy. Mogą dalej rozwijać kompetencje komunikacyjne na poziomie Voca Speek.

Voca Speak – zajęcia dla młodzieży 15+ i dorosłych

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut. Grupy liczące najwyżej 10 kursantów.

Fluent znaczy płynnie

Płynna, bezstresowa i poprawna gramatycznie komunikacja

Główny cel zajęć to aktywna konwersacja w obcym języku. Poprzez praktyczne dialogi, życiowe scenki, aktualne tematy zajęć oraz ciągłe wzbogacanie słownictwa kursanci uczą się swobodnej komunikacji po angielsku w codziennym życiu.

Tak jak na pozostałych kursach w Voca Centrum, uczeń może skorzystać z ponadprogramowych opcji rozwoju: programu dla ambitnych, programu wyrównawczego oraz treningów egzaminacyjnych.

Łatwo i wygodnie, czyli easily

Kursant ma stały dostęp do e-dziennika – swoich ocen, listy obecności oraz informacji, które zamieszcza lektor (zadania domowe, teksty), a przede wszystkim ma możliwość wygodnej wymiany wiadomości z lektorem.

Metoda Teddy Eddie

Egzaminy Cambridge – międzynarodowe certyfikaty językowe

Certyfikaty egzaminacyjne Cambridge to najbardziej znane w Polsce i wyjątkowo cenione na całym świecie dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego. Są zgodne z wytycznymi Rady Europy wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Mamy status Centrum Przygotowującego do egzaminów Cambridge Assessment English – Exam Preparation Centre. Dzięki temu nasi kursanci mogą gruntownie się przygotować i w Voca Centrum Językowym przystąpić do egzaminów Cambridge: Key (KET) oraz Preliminary (PET), które odpowiadają poziomom A2 i B1.